Flätverksstängsel

Flätverksstängsel är en av de vanligast förekommande formerna av områdesskydd. Det är ett stängselsystem som är elastiskt samtidigt som det bibehåller sin form. Flera höjder, maskstorlekar och tråddimensioner förekommer och det är ditt behov som i första hand avgör valet av nät. Det finns dock rekommenderade användningsområden för de olika näten och här nedan hittar du de vanligast förekommande.

För att säkerställa en lång livslängd är tråden, som nätet vävs av, galvad alternativt galvad och sedan plastbelagd. Standardfärger på nätet är galvad, mörkgrönt, olivgrönt och svart. Även andra färger kan beställas efter önskemål.

Industristängsel

Industristängsel

Ett industristängsel är vanligen ett nät som har dimensionen 2000x50x3,0 mm Läs mer >>

Villastängsel

Villastängsel

Ett villastängsel av flätverk har vanligen en höjd på 800-1200 mm med maskstorlek Läs mer >>

Förskola och skola

Förskolestängsel

Ett förskolestängsel har ofta dimensionen 40×3,0 mm med höjden 1200 mm, men Läs mer >>

Viltstängsel

Viltstängsel

Ett viltstängsel är till för att skydda såväl djur som människor och vårt viltstängsel uppfyller Läs mer >>

Idrottsstangsel

Idrottsstängsel

Ett idrottsstängsel har ofta en maskstorlek på 50×50 mm med en trådgrovlek på 4,0 mm. Läs mer >>