Som extra trygghet har du möjlighet att teckna serviceavtal med oss på all din automatik. Vår serviceorganisation, med erfarna tekniker, ser då över din anläggning kontinuerligt och du kan därigenom minska risken för dyra driftstopp och effektivt förebygga oplanerade och kostsamma reparationer. Ett serviceavtal är dessutom ett bra sätt att värna om den stora investering som ett områdesskydd ofta är för en verksamhet. En väl fungerande anläggning är resultatet av god skötsel och regelbunden service.

Via vårt serviceavtal säkerställer vi dessutom att all servicehistorik finns dokumenterad och vi kan även erbjuda dig ett avtal med garanterad inställelsetid för avhjälpande av fel.

Vårt mål är att du som kund ska få en så problemfri och enkel vardag som möjligt i din anläggning.

Är du intresserad av att teckna ett serviceavtal eller önskar mer information? Kontakta oss på tel 010-495 21 20 eller via e-post info@cami.se