Säkerhetsklasser

Vi på Cami Gruppen pratar vanligtvis om tre olika säkerhetsklasser; gränsområde, skyddsområde eller  säkerhetsområde. Vad som passar bäst för varje enskild anläggning är helt beroende av såväl förutsättningar som syfte och önskemål.

De olika säkerhetsklasserna kan enkelt beskrivas enligt nedan;

Säkerhetsklasser

Nivå 1 – Gränsområde

En tydligt markerad gräns för ett område eller tomt. Här räcker det vanligen med ett flätverksstängsel. Höjden kan varieras efter önskemål. Grindar och bommar är manuella eller motordrivna, men ingen större passagekontroll efterfrågas.

Nivå 2 – Skyddsområde

En tydligt markerad gräns för ett område eller tomt. Här ställs högre krav på såväl utförande som skydd. Vanligen används flätverksstängsel kombinerat med taggtråd som överklättringsskydd, stålnätspaneler eller palissader. Grindar och bommar är motordrivna med viss passagekontroll.

Nivå 3 – Säkerhetsområde

Här ställs mycket höga krav på såväl utförande som skydd. Vanligen används flätverksstängsel, stålnätspaneler eller palissader. Områdesskyddet kompletteras ofta med säkerhetshöjande komponenter så som stängsellarm, taggtråd, concertina eller liknande. Grindar och bommar är motordrivna med höga krav på passagekontroll och öppningsfrekvens.

För att ta reda på vilken säkerhetsnivå som passar just dig finns det några frågor att ta hänsyn till;

Vad och/eller vem ska skyddas?
Vilka får passera?
Får alla passera överallt, eller finns det speciella passager?
Hur får passage ske?
Finns det olika säkerhetsnivåer under dygnet?
Hur stor kapacitet ska anläggningen/området klara?
Hur stor insatstid behövs?
Vad får områdesskyddet kosta?

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt skyddsklass för just din anläggning. Kontakta oss för en kostnadsfri säkerhetskonsultation!