Stängsellarm

Ibland krävs det mer än ett stängsel runt området som du vill skydda. Vid dessa tillfällen kan ett elstängsel monteras som säkerhetshöjande åtgärd. Ett elstängsel kan monteras på såväl ny som befintlig anläggning och avskräcker, upptäcker och fördröjer eventuella obehöriga som försöker göra intrång. För att uppnå optimalt skydd för ett område rekommenderas stängsellarm i kombination med stålnätspaneler