Pollare

Pollare har många olika användningsområden, men används oftast som väghinder och i offentliga miljöer. Pollare kan även användas för skydd eller dirigering av trafik. En pollare kan vara antingen en fast konstruktion i marken, eller automatiseras för att sedan kunna styras utifrån behov. Kontakta oss för mer information angående våra pollare, tel 010-4952120 eller info@dev-cami.goodguys.nu