Palissadstängsel, bostad

Konstruktion

Våra palissadsystem är framtagna med särskilt hänseende gällande säkerhet. Ett palissadstängsel är ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd då risken för skador på grund av åverkan är mycket liten. Med ett palissadstängsel kan du dessutom anpassa ditt områdesskydd estetiskt till omgivande arkitektur och på så vis kombinera en mycket hög säkerhetsgrad med ett tilltalande yttre vilket passar utmärkt för dig som ställer höga krav på kostnadseffektivitet i kombination med säkerhet och estetik. Palissadsystemen finns i flera olika utföranden och kan till viss del anpassas efter dina önskemål.

Ytbehandling

För att säkerställa en lång livslängd är palissaderna varmförzinkade, alternativt varmförzinkade och pulverlackerade enligt Duplex-metoden. Standardfärger på palissadstängslet är svart, varmförzinkat, mörkgrön och olivgrön, men kan med fördel lackeras i valfri kulör.

Kompletteringsalternativ

Palissadstängsel finns i flera olika utföranden. Komplettera gärna ditt palissadstängsel med lämplig grindlösning och passersystem för en säker och smidig in- och utpassering. Kontakta oss för mer information angående våra palissader på tel 010-4952120 eller på info@dev-cami.goodguys.nu