Industristängsel

£0.00

Konstruktion

Industristängsel i Sverige är vanligen ett 2 meter högt flätverk med maskstorlek om 50×50 mm och 3 mm ståltråd. Olika förutsättningar och behov kan dock påverka val av nät, såväl höjdmässigt som maskans storlek eller trådens grovhet.

Ytbehandling

Flätverket vävs av varmförzinkad, alternativt varmförzinkad och plastbelagd genom sintringsmetoden, tråd för att säkerställa en lång livslängd. Standardfärger på nätet är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan även fås i valfri kulör.

Kompletteringsalternativ

Som överklättringsskydd på ett traditionellt industristängsel monteras vanligen tre rader taggtråd överst, vilket ger en totalhöjd på 2.40 meter och överensstämmer med Försäkringsförbundets rekommendationer i Regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200:4. Komplettera gärna ditt industristängsel med lämplig grindlösning och passersystem för en säker och smidig in- och utpassering.

Nollställ

Beskrivning

Produktblad industristängsel

Mer information

Dimensioner 2000 cm
Höjdtolerans

Höjdmått ±20 mm mätt på sträckt nät

Maskstorlek

50×50 mm

Masktålerans

Maskans innermått tolerans ±10%

Trådgrovlek

varmförzinkad 3,0 mm Plastbelagd 3,0/2,5 mm

Trådtolerans

Dimension ±0,05 mm

Brotthållfasthet

400-550 N/mm2

Längd

25 lpm per rulle

Längdtolerans

±1%