Stadsskydd M40

Fast säkerhetsklassad pollare från GPP som kan anpassas till att ha funktion som gör att den smälter in offentliga miljöer genom att t.ex. vara cyckelställ eller parkbänk.

Kort grund

Det grunda grunddjupet på bara 220 mm är särskilt viktigt. Speciellt i innerstäder, där rör, underjordiska garage och andra strukturer löper under ytan, varje millimeter räknas. Detta gör det lättare att genomföra byggprojekt.

Kategori:

Mer information

Certifieringar:

1. IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/64/90:0.7
2. IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/80/90:4.3
3. PAS 68:2013 V/7500[N2]/64/90:0.3/15.7