Denna webbplats drivs av Cami Gruppen AB, Kustvägen 250, 261 75 Asmundtorp, Sverige, med organisationsnummer 556825-6753.

Hur de personuppgifter du lämnar till oss används, är kontrollerat av Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Begreppet personuppgift innebär information som direkt eller indirekt kan härledas till en person, så som namn, adress, personnummer eller liknande. De personuppgifter som kan komma att behandlas är de uppgifter som du lämnar till oss genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, be om en offert eller beställa produkter av oss per telefon, e-post, fax eller direkt till oss.

Användande av personuppgifter

Genom att frivilligt lämna personuppgifter medger du att vi behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. De uppgifter du lämnar till oss behandlar vi för följande ändamål:

  • Genomföra order och returer
  • Besvara förfrågningar eller klagomål
  • Förstå och analysera vår försäljning och dina behov
  • Utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller dina behov
  • Skicka direktmarknadsföring till dig främst via e-post, men även via sms eller brev
  • Möjliggöra för dig att delta i kampanjer och tävlingar

Du kan när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke. I sådant fall kommer ingen ytterligare behandling av personuppgifter om dig att äga rum. Om du begär att vi ska sluta behandla dina uppgifter kan detta medföra att vi inte längre har möjlighet att erbjuda dig våra tjänster. Du har även rätt att enbart tacka nej till utskick från oss genom att höra av dig till oss, eller följa de instruktioner som finns i respektive utskick. I det senare fallet upphör våra utskick till dig, men vi kan fortsatt hjälpa dig med förfrågningar och order.

Information om dina uppgifter eller återkallelse görs via marknad@cami.se

Tredje part

Cami Gruppen AB säljer, överför eller avslöjar inte personuppgifter till tredje part utanför koncernen. I Lomond Industrier koncernen ingår, förutom Cami Gruppen, Thomee Gruppen AB, Habo Gruppen AB och Bårebo Nordic AB.