Montage Svalövs IP

Entreprenad och service

Vi utför alla typer av entreprenader och montage avseende områdesskydd med egna stängselmontörer och engagerade samarbetspartners. Vi utför såväl totalentreprenad som underentreprenad och tar ansvar för allt från schaktning, gjutning och asfaltering till förläggning av kablage och montering av stängsel. Alla entreprenader genomförs med utbildad personal som har tillgång till fullt utrustade bilar och en maskinpark speciellt lämpad för stängselentreprenader. Samtliga montörer är anslutna till ID06.

Vi har även egna elektriker med full behörighet, vilka utför installation och service avseende automatik och passersystem i hela landet. Tack vare våra installatörers specialkompetens kan vi garantera att dina produkter blir korrekt installerade och driftsatta så som du önskar.

Serviceavtal

Som extra trygghet har du möjlighet att teckna serviceavtal med oss på all din automatik. Vår serviceorganisation, med erfarna tekniker, ser då över din anläggning kontinuerligt och du kan därigenom minska risken för dyra driftstopp och effektivt förebygga oplanerade och kostsamma reparationer. Ett serviceavtal är dessutom ett bra sätt att värna om den stora investering som ett områdesskydd ofta är för en verksamhet. En väl fungerande anläggning är resultatet av god skötsel och regelbunden service.

Via vårt serviceavtal säkerställer vi dessutom att all servicehistorik finns dokumenterad och vi kan även erbjuda dig ett avtal med garanterad inställelsetid för avhjälpande av fel.

Vårt mål är att du som kund ska få en så problemfri och enkel vardag som möjligt i din anläggning.

Är du intresserad av att teckna ett serviceavtal eller önskar mer information? Kontakta oss på tel 010-495 21 20 eller via e-post info@cami.se