Automatik och passersystem

Automatik för industri

Automatik för industri

Komplettera din grind med kraftfulla motorpaket och styrsystem för smidig och automatisk Läs mer >>

Automatik för villa

Automatik för villa

Vill du slippa kliva ur bilen för att öppna grinden? Komplettera din villagrind med Läs mer >>

Tillbehör automatik

Tillbehör och reservdelar

Komplettera med diverse tillbehör och höj funktionaliteten på din grind. Vi tillhandahåller Läs mer >>

Kraftfulla och driftsäkra utrustningar

Vi har över 20 års erfarenhet av att utveckla och tillverka automatik och passersystem dimensionerade för det skandinaviska klimatet. I vårt sortiment hittar du driftsäkra och kraftfulla drivutrustningar för skjutgrindar, vikgrindar, slaggrindar, eldrivna vägbommar, brandportar och pollare. Motor och växelenhet är monterade i en skyddande kapsling och kuggstången är varmförzinkad. Allt för att såväl spel som automatik skall fungera problemfritt. Tack vare våra installatörers specialkompetens kan vi garantera att dina produkter blir korrekt installerade och driftsatta så som du önskar.

Komplett reservdelslager

Vi är godkända återförsäljare för CAME i Sverige och vi har ett komplett reservdelslager till all vår automatik. Detta innebär att vi kan leverera till dig inom 24 timmar. Vi är rikstäckande och levererar till dig oavsett var i landet du befinner dig. Som kund hos oss har du dessutom alltid tillgång till support och du kan känna dig trygg med att hjälp alltid finns till hands om något behöver bytas ut eller repareras.

Val av grind och automatik

Eftersom det viktigt att du hittar rätt produkt för ditt användningsområde hjälper vi dig gärna med att hitta bästa lösningen för din anläggning. Vid val av grind finns det dock några saker att tänka på:

Öppningsfrekvens; det vill säga hur många gånger under ett dygn grinden kommer att öppnas och stängas. Många öppningar kräver ofta kraftigare motorer än ett fåtal öppningar.

Öppningstid; det vill säga hur snabb öppning och stängning som krävs på grund av t.ex. säkerhetsskäl eller trafikbelastning.

Plats; hur ser området ut där grinden ska placeras? Finns det mycket plats runt öppningen eller behövs en grind som tar liten öppningsyta i anspråk?

Väderförhållanden; kommer grinden att utsättas för extrema väderförhållanden så som t.ex. mycket snö, kraftig vind?

Säkerhet; kommer grinden att stå öppen under bemannade tider, eller ska den öppnas och stängas vid varje in- och utpassage? Behöver grinden utrustas med speciella passer- och övervakningssystem?

Serviceavtal

Som extra trygghet har du möjlighet att teckna serviceavtal med oss på all din automatik. Vår serviceorganisation, med erfarna tekniker, ser då över din anläggning kontinuerligt och du kan därigenom minska risken för dyra driftstopp och effektivt förebygga oplanerade och kostsamma reparationer. Ett serviceavtal är dessutom ett bra sätt att värna om den stora investering som ett områdesskydd ofta är för en verksamhet. En väl fungerande anläggning är resultatet av god skötsel och regelbunden service.

Via vårt serviceavtal säkerställer vi dessutom att all servicehistorik finns dokumenterad och vi kan även erbjuda dig ett avtal med garanterad inställelsetid för avhjälpande av fel.

Vårt mål är att du som kund ska få en så problemfri och enkel vardag som möjligt i din anläggning.

Är du intresserad av att teckna ett serviceavtal eller önskar mer information? Kontakta oss på tel 010-495 21 20 eller via e-post info@dev-cami.goodguys.nu